Przychodnia

przychodnia lekarska w rydułtowach Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Specjalistyczna i Medycyny Pracy w Rydułtowach przy ul. Tetmajera 150 swoją działalność w zakresie świadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej prowadzi od 1999 roku.

kontrakt z narodowych funduszem zdrowia NFZ

Wiekszość poradni prowadzimy w ramach podpisanych kontraktów z
Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)
.

FUNDUSZ EUROPEJSKI DOFINANSOWANIE

Miło nam poinformować iż realizujemy projekt: "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w ramach skoordynowanej opieki nad pacjentami" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach osi priorytetowej X, celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w naszym zakładzie, który zostanie zrealizowany poprzez zakup nowoczesnych urządzeń medycznych.

Termin realizacji projektu od 03.07.2017r. 28.02.2019r. Budżet projektu: 557 592,00 PLN Dofinansowanie ze środków UE: 473 953,20 PLN

W ramach projektu zaplanowano inwestycję związaną z zakupem nowoczesnych urządzeń służących do diagnostyki obrazowej (Aparat RTG, Aparat USG, Aparat EEG), które bezpośrednio wpłyną na jakość i stopień dostępności usług medycznych oraz wesprą pod względem technicznym wszelkie działania prowadzące do rozwoju opieki koordynowanej w placówce. Pacjent będzie miał możliwość wykonania dokładniejszych badań diagnostycznych w krótszym czasie i w lepszych warunkach oraz dzięki zapewnionej stałej opiece lekarza nadzorującego proces leczenia i związane z nim potrzeby (dalsze badania specjalistyczne i kontrolne, konsultacje ze specjalistami, kontrole okresowe, rehabilitacja, obserwacja itp.) zostaną umieszczony w centrum uwagi wszelkich działań podejmowanych przez placówkę zdrowia - lekarza i współpracujących z nim innych świadczeniodawców.;
.

Godziny pracy

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800.

W godzinach nocnych oraz dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) pomocy medycznej udziela w ramach podpisanej umowy:

Ambulatorium Ogólne ul. Plebiscytowa 47 telefon 32 459 24 07 Gabinet zabiegowy 32 459 25 46

Rejestracja

Rejestracja osobista od godziny 700
Rejestracja telefoniczna od 730.

Rejestracja ogólna
32 72 94 068, 72 94 933
Ginekologia
32 72 94 001
Medycyna Pracy
32 72 94 992
Poradnia Okulistyczna
785 422 200

Uprzejme informujemy,że rejestracja do poradni specjalistycznych za wyjątkiem por.ginekologicznej, por. leczenia uzależnień odbywa się na podstawie ważnego skierowania.