Rejestracja

Przychodnia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800.

Rejestracja osobista prowadzona jest od godziny 700.
Rejestracja telefoniczna prowadzona jest od godziny 730.

Rejestracja ogólna
32 72 94 068, 72 94 933
Ginekologia
32 72 94 001
Medycyna Pracy
32 72 94 992
Poradnia Okulistyczna
785 422 200

W godzinach nocnych oraz dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) pomocy medycznej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej i innych nagłych wypadkach udziela w ramach podpisanej umowy:

Ambulatorium Ogólne ul. Plebiscytowa 47 telefon 32 459 24 07 lub Gabinet zabiegowy 32 459 25 46


Kilka zasad podczas rejestracji

  • Podczas rejestracji wymagane jest posiadanie elektronicznej karty chipowej
  • Podczas rejestracji wymagane jest dokumentu tożsamości
  • Do lekarza POZ wymagane jest, aby pacjent wypełnił deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki POZ
  • Do lekarza specjalisty wymagane jest posiadanie ważnego skierowania z poradni POZ

  • Poza kolejnością przyjmowani są inwalidzi i kombatanci wojenni, honorowi krwiodawcy oraz służba zdrowia, po przefstawieniu stosownej legitymacji uprawniającej

kontrakt z narodowych funduszem zdrowia NFZ

Wiekszość poradni prowadzimy w ramach podpisanych kontraktów z
Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)
.