Prywatność

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Specjalistyczna i Medycyny Pracy z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Tetmajera 150 respektuje obowiązki wynikające z przepisów prawa dotyczących poufności i ochrony praw pacjenta. Przyjęte zasady mają zastosowanie podczas przekazywania i wykorzystywania wyników badań oraz sporządzania i przechowywania dokumentacji medycznej.

Pracownicy zobowiązani są do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskiwanych podczas wykonywania swoich zadań. Prawa pacjenta przestrzegane są zgodnie z zasadami określonymi w Karcie Praw Pacjenta.

Strona internetowa
Gwarantujemy bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę internetową www.przychodnia-rydultowy.pl.
Podczas wizyty na stronie www.przychodnia-rydultowy.pl nie są zbierane i katalogowane żadne dane osobowe, a osoby korzystające z serwisu pozostają anonimowi podczas całej wizyty na stronie.

Strona nie generuje i nie zapisuje żadnych plików na komputerze osoby odwiedzającej stonę.
Strona www.przychodnia-rydultowy.pl ma wyłącznie charakter informacyjny i na żadnej z podstron serwisu nie są zbierane żadne dane.


kontrakt z narodowych funduszem zdrowia NFZ

PORADNIA MEDYCYNY PRACY JEST PROWADZONA POZA KONTRAKTEM Z NFZ
ŚWIADCZENIA REALIZOWANE SĄ ODPŁATNIE, SZCZEGÓŁY W REJESTRACJI PRZYCHODNI

Godziny pracy

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800.

W godzinach nocnych oraz dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) pomocy medycznej udziela w ramach podpisanej umowy:

Ambulatorium Ogólne ul. Plebiscytowa 47 telefon 32 459 24 07 Gabinet zabiegowy 32 459 25 46

Rejestracja

Rejestracja osobista od godziny 700
Rejestracja telefoniczna od 730.

Rejestracja ogólna
32 72 94 068, 72 94 933
Ginekologia
32 72 94 001
Medycyna Pracy
32 72 94 992
Poradnia Okulistyczna
785 422 200

Uprzejme informujemy,że rejestracja do poradni specjalistycznych za wyjątkiem por.ginekologicznej, por. leczenia uzależnień odbywa się na podstawie ważnego skierowania.