Poradnie

poradnie w ramach NFZ

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach podpisanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  • Lekarza POZ
  • Ginekologiczno-położnicza
  • Dermatologiczna
  • Okulistyczna
  • Laryngologiczna
  • Leczenia bólu
  • Neurologiczna
  • Urazowo-ortopedyczna
  • Leczenia uzależnień
  • Medycyny paliatywnej
  • Hospicjum domowe

  poradnie poza NFZ

  Poradnie lekarskie prowadzone w ramach usług komercyjnych (odpłatnych)


  • Alergologiczna dla dzieci
  • Medycyny pracy


  

  Godziny pracy

  Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800.

  W godzinach nocnych oraz dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) pomocy medycznej udziela w ramach podpisanej umowy:

  Ambulatorium Ogólne ul. Plebiscytowa 47 telefon 32 459 24 07 Gabinet zabiegowy 32 459 25 46

  Rejestracja

  Rejestracja osobista od godziny 700
  Rejestracja telefoniczna od 730.

  Rejestracja ogólna
  32 72 94 068, 72 94 933
  Ginekologia
  32 72 94 001
  Medycyna Pracy
  32 72 94 992
  Poradnia Okulistyczna
  785 422 200

  Uprzejme informujemy,że rejestracja do poradni specjalistycznych za wyjątkiem por.ginekologicznej, por. leczenia uzależnień odbywa się na podstawie ważnego skierowania.