Aktualności

Miło nam poinformować iż realizujemy projekt: "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w ramach skoordynowanej opieki nad pacjentami" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach osi priorytetowej X, celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w naszym zakładzie, który zostanie zrealizowany poprzez zakup nowoczesnych urządzeń medycznych.;

FUNDUSZ EUROPEJSKI DOFINANSOWANIE

Więcej informacji w ogłoszeniu .

2018.12.03 Informacja o wyborze oferty dla Zapytania ofertowego Nr 2 (zakup USG)dla projektu: "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w ramach skoordynowanej opieki nad pacjentami" z dnia 03 .12 .2018;

Więcej informacji w ogłoszeniu .

2018.11.26 Dotyczy: Zapytania Ofertowego Nr 2/2018; „ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO pt. APARAT USG „z dnia 2018.11.26

Więcej informacji w ogłoszeniu .

2018.11.21 Zapytanie ofertowe nr 2/2018 dotyczące dostawy urządzenia medycznego w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu: "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w ramach skoordynowanej opieki nad pacjentam" z dnia 2018.11.21

Więcej informacji w ogłoszeniu .

2018.10.25 Informacja o wyborze oferty dla projektu: "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w ramach skoordynowanej opieki nad pacjentam" z dnia 2018.10.25

Więcej informacji w ogłoszeniu .

2018.10.01 Zapytanie ofertowe nr 1/2018 dotyczące dostawy urządzenia medycznego w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu: "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w ramach skoordynowanej opieki nad pacjentam" z dnia 2018.10.01

Więcej informacji w ogłoszeniu .

2017.07.14 Informacja o wyborze oferty dla Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 29.06.2017

Więcej informacji w ogłoszeniu .

2017.06.30 Sprostowanie do Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 29.06.2017

Więcej informacji w ogłoszeniu .

2017.06.29 Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 29.06.2017

dotyczące dostawy urządzenia medycznego w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu "Poprawa jakości i dostępnośći świadczeń medycznych w ramach skoordynowanej opieki nad Pacjentem:

2017.06.23 Informacja o wyborze oferty dla Zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 07.06.2017

dotyczące zakupu usługi zarządzania projektem w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu „Infrastruktura Ochrony zdrowia” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

  • Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
  • Działanie: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
  • w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji w ogłoszeniu .

2017.06.07 Zapytanie ofertowe nr 1/2017

dotyczące zakupu usługi zarządzania projektem w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu „Infrastruktura Ochrony zdrowia” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

  • Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
  • Działanie: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
  • w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji w ogłoszeniu .

2011.10.10 Jesteśmy w internecie

Wychodząc na przeciw nowym technologiom i trendom uruchomilismy dla Państwa informacyjną stronę internetową na której znajdą Państwo informacje o prowadzonych przez naszą przychodnię poradniach, aktualności, dane kontaktowe i rejestracyjne dla pacjentów oraz inne informacje o działalności naszej placówki.

Adres naszej strony to www.przychodnia-rydultowy.pl. Poinformuj swoich znajomych.

2011.09.15 Mamy certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2001

Miło nam poinformować wszystkich naszych pacjentów, że dzięki staraniom całego naszego personelu w dniu 2011.09.15 pozytywnie zakończyliśmy proces certyfikacji naszej placówki medycznej i tym samym otrzymalismy Certyfikat potwierdzający wysoką jakość zarządzania i świadczonych usług PN-EN ISO 9001:2001.

Certyfikacji zostały poddane wszystkie stosowane procedury w naszej przychodni dotyczące realizacji świadczonych usług.

2015.09.01 Prześliśmy pomyslne audyt recertyfikacji jakości PN-EN ISO 9001:2001